Lessons

INTRO

Lesson PDFreactor Prince Antenna­house Weasy­print PagedJS Typeset.sh Vivliostyle BFO

Basic

OK OK OK OK OK OK OK OK

Fonts

OK OK OK OK OK OK OK OK

Images

OK OK OK OK OK OK OK OK

Footnotes

OK OK OK OK ERROR OK OK

Hyphenation

OK OK OK OK UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED ERROR

Named pages

OK OK OK OK ERROR OK OK OK

Page areas

OK OK OK OK OK OK OK OK

Page numbers

OK OK OK OK OK OK OK (OK)

Pagination

OK OK OK OK OK OK OK OK

Positioning

OK OK OK OK OK OK OK OK

Right to left

OK OK OK OK OK OK OK OK

Running elements

OK OK OK OK OK UNSUPPORTED UNSUPPORTED OK

Tables

OK OK OK OK ERROR ERROR OK ERROR

Chapter numbering

OK OK OK OK OK OK OK OK

Cross references

OK OK OK OK ERROR OK OK OK

Grid

OK UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED ERROR OK OK

Flex

OK OK UNSUPPORTED OK OK OK OK ERROR

CSS transformations

OK OK OK OK OK OK OK OK

CSS transformations2

OK OK OK OK ERROR OK OK OK

CSS transformations3

OK OK OK OK OK OK OK OK

CSS list style

OK OK OK OK ERROR OK OK ERROR

CSS list style (2)

OK OK OK OK OK OK OK OK

CSS list styles (3)

OK OK OK OK ERROR OK OK OK

Multi columns

OK OK OK OK OK OK OK

letter-spacing

OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK with issues Error Unsupported

ADVANCED

Lesson PDFreactor Prince Antenna­house Weasy­print PagedJS Typeset.sh Vivliostyle BFO

Fonts emoji

OK OK OK OK OK OK OK OK

Border model

OK OK OK OK OK OK OK ERROR

Footnotes multi columns

(OK) OK OK OK OK OK OK

Hyphenation long words

OK OK OK OK UNSUPPORTED OK UNSUPPORTED OK

Typography

(OK) OK OK (OK) UNSUPPORTED UNSUPPORTED OK

Repeated background

OK OK OK OK ERROR OK OK OK

Box styling

OK OK OK ERROR OK OK OK OK

CMYK

OK OK OK OK UNSUPPORTED OK UNSUPPORTED OK

CSS gradients

OK OK OK OK OK OK OK OK

z-index

OK OK OK OK OK OK OK OK

z-index 2

OK ERROR ERROR OK OK OK OK OK

Ligatures

UNSUPPORTED OK OK (OK) OK UNSUPPORTED OK OK

Multiple backgrounds

OK OK OK OK OK OK OK OK

PDF bookmarks

OK OK OK OK OK OK ERROR OK

PDF links

OK OK OK OK OK OK OK OK

Metadata PDF/UA

OK OK OK UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED OK

Archive PDFs

OK OK OK UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED OK

Texts rotated 360 degrees

OK OK (OK) OK OK OK OK

Vertical centering

OK OK OK ERROR OK OK OK OK

attr() function

ERROR OK OK ERROR ERROR UNSUPPORTED OK OK

Using text-shadow property

OK OK OK UNSUPPORTED OK UNSUPPORTED OK OK

Using set-content

OK ERROR OK OK ERROR UNSUPPORTED OK ERROR

Named strings (set-content property)

OK OK OK OK ERROR UNSUPPORTED OK OK

A CSS deer

OK (OK) ERROR ERROR OK ERROR OK ERROR
OK OK with issues Error Unsupported

SPECIAL

Lesson PDFreactor Prince Antenna­house Weasy­print PagedJS Typeset.sh Vivliostyle BFO

Image scaling

OK OK OK OK OK OK OK OK

Blank pages

OK OK OK OK OK OK OK OK

Complex CSS

OK OK (OK) OK OK ERROR OK OK

Two column with author box

OK OK OK UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED

Rainbow using box-shadow

OK ERROR ERROR ERROR OK OK OK OK

Darth Vader as CSS

OK OK ERROR OK OK OK OK OK

Account statement example

OK OK OK OK ERROR OK OK ERROR
OK OK with issues Error Unsupported

JAVASCRIPT

Lesson PDFreactor Prince Antenna­house Weasy­print PagedJS Typeset.sh Vivliostyle BFO

Flotr2 JS

OK ERROR UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED OK

Chart JS

OK UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED OK
OK OK with issues Error Unsupported

XML

Lesson PDFreactor Prince Antenna­house Weasy­print PagedJS Typeset.sh Vivliostyle BFO

XML

OK OK OK UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED OK

XML images

OK OK OK UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED OK
OK OK with issues Error Unsupported

MATHML

Lesson PDFreactor Prince Antenna­house Weasy­print PagedJS Typeset.sh Vivliostyle BFO

Mathml native

UNSUPPORTED (OK) OK UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED OK ERROR

Mathml torture test

UNSUPPORTED (OK) (OK) UNSUPPORTED UNSUPPORTED UNSUPPORTED OK
OK OK with issues Error Unsupported

PDFREACTOR

Lesson PDFreactor Prince Antenna­house Weasy­print PagedJS Typeset.sh Vivliostyle BFO

PDFreactor autofit text

OK

PDFreactor multicol with dual sidenotes

OK

PDFreactor multicol with sidenotes

OK

PDFreactor mathjax

OK
OK OK with issues Error Unsupported

ANTENNAHOUSE

Lesson PDFreactor Prince Antenna­house Weasy­print PagedJS Typeset.sh Vivliostyle BFO

Antennahouse Autofit Text

OK

Antennahouse multiple columns with sidenotes

OK
OK OK with issues Error Unsupported

PRINCEXML

Lesson PDFreactor Prince Antenna­house Weasy­print PagedJS Typeset.sh Vivliostyle BFO

Prince table tricks

OK
OK OK with issues Error Unsupported